รถแบ็คโฮ PC120 แบบหัวเจาะ

รถแบ็คโฮ PC120 แบบหัวเจาะ

รายวัน 8000
รายเดือน 90000